Defterdarlığımız Birim Amirlerinin Vergi Haftası Etkinlikleri Kapsamında SMMM Odasını Ziyareti